POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aktualna polityka prywatności (styczeń 2019)

 

Niniejsza polityka obowiązuje podczas odwiedzania lub korzystania z naszej strony internetowej, aplikacji i usług oraz określa podstawy, na których my, Antstream Ltd, będziemy przetwarzali wszelkie pobrane przez nas lub przekazane nam w trakcie korzystania z naszej strony dane osobowe.

 

Dążymy do prowadzenia najlepszych praktyk w zakresie dobrego zarządzania informacjami i ochrony danych, dlatego chcemy powiedzieć, że:

 • Osobą odpowiedzialną za ochronę danych oraz zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych jest Kevin Farnden i można się z nim skontaktować pod adresem gdpr@antstream.com.

 • Jeśli użytkownik zechce się dowiedzieć, jakie informacje na jego temat przechowujemy, można o to zapytać (złożyć wniosek o udzielenie dostępu), korzystając z danych kontaktowych powyżej.

 • Jesteśmy przeszkoleni w zakresie wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych i nieustannie dbamy o ich bezpieczeństwo i aktualność.

 • Zbieramy informacje o użytkowniku, które sam nam przekazuje.

 • Przechowywane przez nas dane osobowe obejmują:

  • imię i nazwisko; oraz

  • dane kontaktowe (adres e-mail).

 • W celu świadczenia najlepszych usług możemy także automatycznie zbierać następujące rodzaje danych:

  • Informacje dotyczące komputera, urządzenia oraz połączenia, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny oraz inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu, platformie mobilnej oraz unikalny identyfikator urządzenia i inne identyfikatory techniczne, raporty o błędach oraz dane dotyczące wydajności;

  • Dane dotyczące użytkowania, w tym używane funkcje, wybrane ustawienia oraz odwiedzone strony;

  • Wykorzystujemy pliki cookie do celów bezpieczeństwa i analizowania ruchu na naszej stronie.  Możemy również udostępniać informacje na temat korzystania z naszej strony (nie dane osobowe) naszym partnerom analitykom. 

 • Wykorzystujemy dane osobowe do następujących celów:

  • wypełniania naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych między użytkownikiem a nami;

  • powiadamiania o zmianach w naszych usługach;

  • wysyłania od czasu do czasu newslettera;

  • upewniania się, że treść naszej strony prezentowana jest w najbardziej efektywny sposób;

  • doradzania osobom w zakresie naszych usług i zapraszania ich do korzystania z naszej oferty;

  • zarządzania naszą działalnością i wspierania osób, które z nami pracują; oraz

  • zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi.

 • Nie udostępniamy nikomu innemu posiadanych przez nas informacji o osobach.  Na przykład nie kupujemy, ani nie sprzedajemy list mailingowych.  Ujawnilibyśmy jednak informacje na żądanie policji lub innego organu ustawowego lub regulującego, który ma uzasadnioną potrzebę posiadania tych danych do skutecznego przeprowadzenia swoich działań, np. dochodzenia karnego.

 • Będziemy przechowywać informacje o użytkowniku tylko w okresie obowiązywania umowy i przez 7 lat po jej rozwiązaniu, chyba że użytkownik zdecyduje się dalej subskrybować nasz newsletter, z którego w dowolnym momencie może zrezygnować.

 • Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności.  Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie z datą uaktualnionej wersji.  Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy o nich za pośrednictwem Usług lub w inny sposób.

 • Antstream Ltd ma kompleksową politykę ochrony danych – w przypadku chęci zobaczenia jej kopii, prosimy się z nami skontaktować.

 • W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki zarządzamy danymi osobowymi, można złożyć skargę do Komisarza ds. informacji pod numerem 0303 123 1113.